کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | عادله گرشاسبی درباره نمایش پنجاه پنجاه: پرویز جاهد: نمایش «پنجاه، پنجاه» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی با ا
S3 : 11:34:12 | com/org
پرویز جاهد:
نمایش «پنجاه، پنجاه» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی با الهام از نمایش خودی و غیر خودی نوشته برتولت برشت، متنی سنگین با اجرایی اپیک‌ و روایتی اکسپرسیونیستی از یک فاجعه هولناک بشری. نمایشی تصویری با کروئوگرافی ماهرانه و ریتم درست که کابوس جنگ و شکنجه و خشونت و اتاق گازها و واگن‌های قربانیان آشویتس و داخائو را همانند شب و مه آلن رنه برای ما مجسم می‌کند. کاش حجم موسیقی کمتر بود.
.
نمایش را می‌توانید هر شب در سالن هیلاج تماشا کنید.
.
حجم موسیقی موافقم با ایشان
۲۲ مهر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید