تیوال | مهدی فرایداصل درباره نمایش هر آنچه که دوست داری از دست خواهی داد: بازیها خوب،دکور متوسط و نمایشنامه و لوکیشنها تکراری
S3 : 22:37:55
بازیها خوب،دکور متوسط و نمایشنامه و لوکیشنها تکراری و تکراری...
میترا، زهره مقدم و celine این را خواندند
Saeed Zarei این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید