کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | mohammad ali Zamanian درباره نمایش رگ: ۱.در باب استفاده از یک واقعه تاریخی، روایت واقعه با تمرکز بر تعریف درا
S3 : 09:09:21 | com/org
mohammad ali Zamanian
درباره نمایش رگ i
۱.در باب استفاده از یک واقعه تاریخی، روایت واقعه با تمرکز بر تعریف دراماتیک از رویداد و بازی حسی با مخاطبان آنهم در تله گریه کردن نشان از عدم توجه به مفاهیم مهمتر در پس رویداد تاریخی است.
۲. استفاده از زبان زیبای ترکی برای برقراری حس دلنشین با مخاطب و گفتن کلمات رکیک برای کسی که در تهران و ناآشنا به زبان ترکی می باشد خالی از هرگونه زیبایی است.
۳.متاسفانه بازیگران پر استعداد همچون وحید آقاپور که اجراهای درخشنده ای از او دیدم در اینجا بدلیل معلولیت متن در پرداخت عمیق به شخصیت ها مجبور به بازی با کلمات و افتادن در تله خنداندن مخاطب می شود‌.
تمرکز کل نمایش روی دو عنصر غیرت دفاع از وطن و حس دلسوزی برای سربازان است و مخاطب در هیچکجا توسط روایت دچار تفکر و تعمق نمی شد و تنها به دیدن یک داستان افاقه میکرد.
اما از بابت بازیها بازی مردان به طور کلی در نمایش به خوبی درامده بود و بازی زنان کمی لنگ میزد که باز اشکال در تیپ بودن آنها بود.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که بگویم اگر نظر بر اجرای این نمایش با این دیالوگ های ترکی بود بهتر بود نمایش در تبریز اجرا میشد تا هم از لحاظ مکان وقوع حادثه تاریخی حس نزدیکی بهتر دنبال میشد و هم از بابت زبان نقدی بر کار صورت نمیگرفت.