تیوال | نازنین احمدی درباره نمایش شگفتی: نمایش بامزه ای بود و دارای قسمت هایی بود که دیدن نمایش
S3 : 21:04:26
نازنین احمدی
درباره نمایش شگفتی i
نمایش بامزه ای بود و دارای قسمت هایی بود که دیدن نمایش برای مخاطبان کسل کننده نشود و دارای یه تم روانشناسی با درون مایه ی عمیق بود و در روند نمایش مهارت ها و آموزش هایی رو به کودکان و به ویژه نوجوانان در ارتباط و نوع رفتار با عده ای از دوستانشان که دچار مشکلی هستند میدهد به نظر من بسیار کاربردی و مفید است برای کودکان و نوجوانان.
زهره مقدم، صبا صالحیان و حامد طاهری این را دوست دارند
واقعا یکی از آرزهامه که بچه داشته باشم مجبور بشم برم تاتر کودک ببینم:)
۱۸ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید