کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش لورم ایپسوم: خرید بلیت روزهای پاینی این نمایش، از چهارشنبه ۱ تا جمعه ۳ آبان، به کار
S3 : 11:02:59 | com/org
خرید بلیت روزهای پاینی این نمایش، از چهارشنبه ۱ تا جمعه ۳ آبان، به کارگردانی امیر امیری و با بازی علی باقری، تویک زادوریان، آغاز شد.
لازم به ذکر است ساعت اجرا در این روزها ۱۹:۰۰ است.
میترا این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید