تیوال | گروه همیاری درباره نمایش لورم ایپسوم: خرید بلیت روزهای پاینی این نمایش، از چهارشنبه ۱ تا
S3 : 21:22:37
خرید بلیت روزهای پاینی این نمایش، از چهارشنبه ۱ تا جمعه ۳ آبان، به کارگردانی امیر امیری و با بازی علی باقری، تویک زادوریان، آغاز شد.
لازم به ذکر است ساعت اجرا در این روزها ۱۹:۰۰ است.
میترا این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید