تیوال | ابوالفضل الوانی درباره نمایش پنجاه پنجاه: خسته نباشید میگم به تمام بازیگران که تمام انرژی شونو
S3 : 21:25:55
خسته نباشید میگم به تمام بازیگران که تمام انرژی شونو صرف کردن تا ما لذت ببریم از دیدن کار
واقعا کارگردانی در لحظه لحظه ی کار موج میزد
افکت ها و موسیقی های جذابی که در کار استفاده شده بودن
گریم خوب و درخور کار
دمتون گرم لذت بردیم