تیوال | هلن هدایتی درباره فیلم مسخره‌باز: مو از ماست،مو از خود ماست شاهپور تو زشتی.........اون
S3 : 16:05:37
مو از ماست،مو از خود ماست شاهپور
تو زشتی.........اون خوشگله........
اینجا آرایشگاه نیست،اینجا سلمونیه
کالیگولا و در انتظار گودو همایون غنی زاده رو خیلی دوست داشتم،مسخره باز هم دوست داشتنی بود