تیوال | بهار گراوندی درباره سریال فرندز:
S2 : 03:32:57
چقدر خوشحالم که این برگه ساخته شد :)