تیوال | من یک تماشاگرم درباره نمایش بانو آئویی: قرار گروهی برای تماشای نمایش بانو آئویی روز ""چهارشنبه
S3 : 18:52:40
قرار گروهی برای تماشای نمایش بانو آئویی

روز ""چهارشنبه اول آبان""، به همراه دوستان، این نمایش رو تماشا میکنیم و بعد از اجرا با عوامل گفتگو خواهیم کرد.
دوستانی که تشریف میارن، لطفا اعلام کنند که تعداد رو برای هماهنگی کافه داشته باشیم
با تشکر
https://t.me/manyektamashaagaram
https://instagram.com/manyektamashagaram?igshid=gduyissiz116