تیوال | melika haghgu درباره نمایش سه اپیزود از یک اتود: به نظرم یه نمونه تمام و کمال از هنر مفهومی بود، فرم
S3 : 22:29:55
به نظرم یه نمونه تمام و کمال از هنر مفهومی بود، فرم ها عالی و بازی ها مینیمال و دقیق بود، در کل کار دیدنیه، از دست ندید.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید