کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | melika haghgu درباره نمایش سه اپیزود از یک اتود: به نظرم یه نمونه تمام و کمال از هنر مفهومی بود، فرم ها عالی و بازی ها
S3 : 22:28:14 | com/org
به نظرم یه نمونه تمام و کمال از هنر مفهومی بود، فرم ها عالی و بازی ها مینیمال و دقیق بود، در کل کار دیدنیه، از دست ندید.