تیوال | Mehran Hosseini درباره نمایش سه اپیزود از یک اتود:
S2 : 02:52:13
‌اجرا فوق العاده، فیلم نامه فوق العاده!
کسرا قرائی این را دوست دارد
در مورد نمایش از واژه نمایشنامه استفاده می‌شود.
۱۹ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید