تیوال | گروه همیاری درباره نمایش هَله. هین. هان. [هلا]: خرید بلیت دو سانس تازه این نمایش روزهای جمعه ۳ و چهارشنبه
S2 : 18:22:19
خرید بلیت دو سانس تازه این نمایش روزهای جمعه ۳ و چهارشنبه ۸ آبان‌ماه به کارگردانی حمید پورآذری و لیلی رشیدی و بازی محمد آجیلی، زهرا اسدالله تبار، هومن اردکانی، سانیا احتجاب، آرمان پسیان، پویا حاجی‌کریم، حنانه حسین‌زاده، علی حنفیان و... همینک در تیوال آغاز شد.

خاطرنشان می‌کند این نمایش روزهای ۴ تا ۷ آبان ماه به دلیل تقارن با شهادت اجرا نخواهد داشت.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید