کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امین فروغی درباره نمایش بانو آئویی: خواهش میکنم این روش رو برای تبلیغ کارتون انجام ندید این اکانت های دو
S3 : 11:55:37 | com/org
خواهش میکنم این روش رو برای تبلیغ کارتون انجام ندید
این اکانت های دو روز و سه روزه نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه مخاطب رو نسبت به کارگردان و همه عوامل اجرایی بدبین میکنه