تیوال | حسن والوبیان درباره نمایش روایت فرزانه از جمعه ۱۴ آبان: به نظر من این کار مثل یک مسابقه فوتبال بود که در نیمه
S2 : 15:32:05
به نظر من این کار مثل یک مسابقه فوتبال بود که در نیمه ابتدایی نمایش آقای مهرداد مصطفوی کل اتمسفر نمایش رو در دست داشتند و در نیمه دوم زمان اجرا خانم بیتا معیریان کاملا مسلط بر کل جریان نمایش بودند . این واضح ترین تصویر ذهنی من از این نمایشه . آرزوی موفقیت می کنم برای این گروه نمایشی
امیرمسعود فدائی و فرشته این را خواندند
نوید آغاز و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید