تیوال | mehdi Nazeri درباره نمایش سرزمین پدری: بازیگران نمایش خوبی را ارئه کردنند و انصافا بسیار زحمت
S2 : 16:28:28
بازیگران نمایش خوبی را ارئه کردنند و انصافا بسیار زحمت کشیده شده بود برای این تئاتر اما نمایشنامه گیرایی لازم را نداشت و میتوانست بهتر باشد.
امیرمسعود فدائی، شاهین، محمد جواد و celine این را خواندند
mojtaba ازاد این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید