تیوال | محمد نیکخواه درباره نمایش پنجاه پنجاه: من یکشنبه نمایش رو دیدم.هماهنگیشون و طراحی صحنه عالی.و
S3 : 17:19:43
من یکشنبه نمایش رو دیدم.هماهنگیشون و طراحی صحنه عالی.و از بازی های نانا،برونو و هرتا لذت بردم