تیوال | گروه همیاری درباره نمایش آشپزخانه: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از جمعه ۳ تا جمعه
S3 : 23:44:27
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از جمعه ۳ تا جمعه ۱۰ آبان، به نویسندگی آرنولد وسکر، کارگردانی محمدحسن معجونی و گروه بازیگران شیراز، امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید