کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمد رفیعی (یه تئاتری) درباره نمایش پنجاه پنجاه: واقعا خسته نباشید میگم به گروه و در صدرشون کارگردان نمایش که در لحظه ل
S3 : 16:48:31 | com/org
واقعا خسته نباشید میگم به گروه و در صدرشون کارگردان نمایش که در لحظه لحظه این نمایش میشد حضورش رو حس کرد. از اون کارهایی هست که کتر میشه ای روزها نظیرش رو دید با یک پلن خلاقانه و البته با برنامه برای حفظ ریتمی مناسب در تمام کار. لذت بردم. آموختم و سرحال اومدم. دمتون گرم.