تیوال | مهسا شهسوار حقیقی درباره نمایش اُسلو: دوستان عزیز من ۲تا بلیت برای ۵شنبه ساعت ۱۸ ردیف اول
S3 : 06:11:25
دوستان عزیز من ۲تا بلیت برای ۵شنبه ساعت ۱۸ ردیف اول صندلی ۳ و ۴ دارم که متاسفانه نمیتونم برم اگر کسی از دوستان این بلیت رو خواست به من ایمیل بده:
Mahsa.shasavari@yahoo.com
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید