آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بیژن وکیلی: پا‎ییز لعنتی از ظهر به بعد خیزش را برای تاریک شدن برمی دارد. بلند می ش
S3 : 10:53:28 | com/org
پا‎ییز لعنتی از ظهر به بعد خیزش را برای تاریک شدن برمی دارد. بلند می شوم تمام چراغ ها را روشن میکنم که تاریکی بی هوا سرم خراب نشود. سکوت انگار از خانه به کوچه سرایت کرده و پیش می رود ... همین حوالی صدای پایین رفتن چای از گلوی نازک زنی، روی سکوت خط می اندازد.


از: خود
نیلوفر ثانی، لیلا مظاهری و سوده صادقی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید