کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ابوالقاسم کریمی: چند شعر کوتاه برای کیمیا . . . . 1 کیمیا اینجا ، زمین دیگ
S3 : 01:05:06 | com/org
چند شعر کوتاه برای کیمیا
.
.
.
.

1

کیمیا

اینجا ، زمین دیگریست

تنها

با جادوی چراغ میتوان

بر دیوار بلند سکوت

طرحی از

لبخند کشید.

2

کیمیا

با خنجری فولادی

بر ... دیدن ادامه ›› دیوار معبدی که عشق را

به تازیانه محکوم کرده بود

نوشتم

"تعصب ممنوع"

3

کیمیا

ما از کدامین فرقه ایم

که مرگ را می پرستیم

و رنج بی پایان زندگی را

زمزمه میکنیم

4

کیمیا

فردا

در آغوش خاک ، پیدا خواهد شد

نامه ای که امروز

به دستان باد

سپردم

5

کیمیا

به آزادی

تردید نداشتیم

تا آنکه

به دیواری رسیدیم

که بر آن نوشته بودنند

"تبعیدگاه"
تیلا بختیاری، قنبرعلی رودگر و فاطمه سلطانی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید