کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ابوالقاسم کریمی: خدا حافظی از فعالیت های محیط زیستی . . . کیمیا دستانمان را به هم
S3 : 00:08:28 | com/org
خدا حافظی از فعالیت های محیط زیستی
.
.
.
کیمیا
دستانمان را به هم گره زدیم
تا ناجی جنگل باشیم
اما درختان
ما را به خاطر نیاوردند
چراکه انگشتانمان
بوی تند تبر میداد
و میوه ی خنده هامان
طعع تلخ تمسخر داشت.
تیلا بختیاری، قنبرعلی رودگر و فاطمه سلطانی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید