آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پوریا صادقی درباره نمایش من: بازی های قوی با صداهای جوندار صحنه ای به عینیت ذهن، گسترده و تاریک ص
S3 : 15:53:40 | com/org
پوریا صادقی
درباره نمایش من i
بازی های قوی با صداهای جوندار
صحنه ای به عینیت ذهن، گسترده و تاریک
صداگذاری به اندازه
نورپردازی شگفت انگیز(به نسبت خودآگاه به ناخودآگاه)
انتخاب بسیار به جای نوع موسیقی(چون تیک احتمال فلان و بهمان رو نزدم، اشاره ی بیشتری نمی کنم)
گریم هضم شده در کار
و در پس همه ی اینها یک کارگردان که می داند چه می خواهد و چگونه

تنها مشکلم با کار، فریادهایی بود که شنیدم. البته یک مشکل شخصی با تمام کارهای فریادداره نه صرفا این نمایش.

آیا این نمایش مخاطب عام دارد؟
فکر نمی ... دیدن ادامه ›› کنم - این نمایش با اکثر نمایش ها متفاوت است. نه قصد سرگرم کردن دارد و نه قصد تلنگر زدن. نمایش درون ذهن ماست. تلاشی برای مواجهه با فضای درون.

آیا کار ارزش تماشا دارد؟
برای یک تماشاگر مشتاق به تجربه های نو، بی شک.
برای علاقمند به روانشناسی که خواهان دیدن خوانده های خود است، بی بدیل.
برای کسی که به دنبال شناخت خود و چون و چرای اتفاقات درونش هست، لازم.

در نهایت اگر قصد دیدن نمایش رو دارید و عبارت “جریان سیال ذهن” براتون ناآشناس، یک سرچ جزئی حتما مفید به فایده خواهد بود.