تیوال | امیر عسگرزاده: درود بر هنرمندان ایران زمین هنر اگر به فرهنگ عامه
S3 : 13:52:30
درود بر هنرمندان ایران زمین
هنر اگر به فرهنگ عامه جامعه رخنه کند، باعث ارتقای فرهنگی خواهد شد. ارتقای فرهنگی، نه در جشنواره ها و در حضور آدم های شیک و پیک فرهنگی (قشر فرهیخته)، بلکه در مناسبات روزمره اجتماعی قابل مشاهده است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مثلا در ترافیک های جاده ای، شاهد عبور خودروها از شانه خاکی جاده نخواهیم بود و در مراحل بالاتر، پارتی بازی و رانت خواری مایه ی شرمندگی خواهد شد نه افتخار. هنر، فارغ از شعارهای ایدئولوژیک، به تعالی انسانی می انجامد. اگر فلسفه، ادبیات، تئاتر و سینمای هنر و تجربه در ایران ما بتواند از حالت دانشگاهی، لوکس و مجلسی خارج شود و به بدنه جامعه نفوذ کند و قشر مخاطب آن، فراگیر و عام شود، در آینده، شاهد ایرانی زیباتر و پالوده تر با اخلاقی متعالی خواهیم بود؛ بی شعوری و بی فرهنگی به حاشیه خواهد رفت و راستی و درستی ... دیدن ادامه » در کردار و گفتارمان موج خواهد زد؛ واعظان و ناصحان -آنچنان که آرزوی حافظ است- خرقه ی تزویر از تن به در خواهند کرد و در مقابل، فیلسوفان و هنرمندان، نویسندگان و شاعران، موسیقی دانان و سینماگران در مقام معلمان واقعی اخلاق، روح تشنه جامعه را از سرچشمه کمال و شعور، انسانیت و محبت، سیراب خواهند کرد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید