آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ایمان مجدی زاده درباره فیلم ماجرای نیمروز ۲: رد خون: جدای از بازی های خوب، گریم عالی، طراحی صحنه باید به موضوع خوب و حساس ف
S3 : 00:59:56 | com/org
جدای از بازی های خوب، گریم عالی، طراحی صحنه باید به موضوع خوب و حساس فیلم اشاره کرد، اینکه فیلم با کوچکترین لغزشی میتونست یک فیلم جناحی بشه، که این موضوع باعث میشد که از جدابیت فیلم کم بشه، ولی این اتفاق نیفتاد و بیننده به این نتیجه رسید که تعصب و ایدولوژی چقدر میتونه برای یک جامعه خطرناک باشه،تا جایی که یک نفر مجبور میشه هموطن خودش رو به راحتی بکشه. یا قصد کشتنش رو داشته باشه.
امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را خواندند
شهاب این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید