کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سعید حاجتمند: دیشب خیالت شعله بر خاکسترم زد شلاقی از زیبایی ات را بر سرم زد دل ر
S3 : 00:32:45 | com/org
دیشب خیالت شعله بر خاکسترم زد
شلاقی از زیبایی ات را بر سرم زد

دل را کشید و با خودش هر گوشه ای برد
از خنده ات مهری به لبهای ترم زد

بیچاره احوال دلم دست تو بود و
هر کس که آمد آتشی بر پیکرم‌زد

بی آنکه در فالم غمت افتاده باشد
غم قرعه ی خود را به روی باورم زد

گفتم بیا ققنوس آغوش تو هستم
غم آمد و آتش بر این خاکسترم زد

#سعیدحاجتمند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید