تیوال | امیرحسین اخوان: زمان تنها یک شوخی مسخره است. دیروز و پریروز و پارسال
S2 : 23:25:57
زمان تنها یک شوخی مسخره است.
دیروز و پریروز و پارسال و دوسال پیش و سالهای قبل و بقیه را همه در کنار هم می‌بینم.
من؛ وقتی اولین بار خون در شاهرگرم پمپاژ شد.
من؛ وقتی اولین بار دستانم را تکان دادم.
من؛ وقتی اولین بار زبانم را باز کردم. وقتی اولین بار گریه کردم‌. وقتی اولین بار آبی نوشیدم. وقتی اولین بار دستانم را گره کردم و به وسط آینه کوبیدم. وقتی اولین بار تنها خیابان‌ها را متر کردم. وقتی اولین بار لب گشودم و حرف زدم؛ خواندم؛ داد زدم. نشستم. وقتی برای هزارمین بار این کارها را کردم. همه و همه کنار همند. بی هیچ فاصله‌ای. زمان یک شوخی مسخره است.
امیرمسعود فدائی و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را خواندند
لیلا مظاهری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید