تیوال | ابوالقاسم کریمی: کیمیا آمده بودیم تا بهاری باشیم ، پر از درخت
S3 : 22:23:34
کیمیا

آمده بودیم

تا بهاری باشیم ، پر از درخت سرو

یا لااقل

گل پیچکی بنشانیم

در بهشت کوچک عشق

اما

برای باغچه ها

زمستانی ... دیدن ادامه » هزار ساله شدیم

و عشق را

به زندان سرد سکوت،

حبس کردیم.


ابوالقاسم کریمی
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید