کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ابوالقاسم کریمی: کیمیا آمده بودیم تا بهاری باشیم ، پر از درخت سرو یا لااقل
S3 : 01:19:16 | com/org
کیمیا

آمده بودیم

تا بهاری باشیم ، پر از درخت سرو

یا لااقل

گل پیچکی بنشانیم

در بهشت کوچک عشق

اما

برای باغچه ها

زمستانی هزار ساله شدیم

و عشق را

به زندان سرد سکوت،

حبس کردیم.


ابوالقاسم کریمی
قنبرعلی رودگر، لیلا مظاهری و فاطمه سلطانی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید