تیوال | مهدی مدق درباره نمایش اوردوز: این نمایش در معنای واقعی کلمه، یک گروتست درست و اصولیه.
S3 : 16:27:14
مهدی مدق
درباره نمایش اوردوز i
این نمایش در معنای واقعی کلمه، یک گروتست درست و اصولیه. سیر داستانی به شدت درست و حساب شده ای داره، میزانس ها درست و دقیق اتفاق افتاده و بازیهای روان و جذابی را مشاهده کردم. فضای نمایش به گونه ای است که حتی مهلت پلک زدن به مخاطب نمی دهد. دیدن این نمایش را به همه ی دوستانم توصیه می کنم
اکانت فِیک
۱۵ آبان
مدق جان مغرض با غینه!
خیال کردم داری راجع به منقرض بودن حرف می‌زنی ؛)
۱۸ آبان
دوستان عزیزم لطفاً مطالب مرتبط با صفحه درج بشه
سپاسگزارم
۱۸ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید