تیوال | محمد حسن موسوی کیانی درباره فیلم ماجرای نیمروز ۲: رد خون: من فیلم نیمروز 1 را ندیدم.. البته دیدم یک ربع خسته
S3 : 09:29:36
من فیلم نیمروز 1 را ندیدم..
البته دیدم یک ربع خسته شدم..
اما نکته اول:
بادیکم مثل غلاف تمام فلزی..
و داشتن قاب های سیاه و سفید که مستند بودن را نشان بده..
این بازیگران نیستند که داستانشان روایت می شود بلکه بازیگران جلوی دوربین می آیند تا روایت شوند..
فیلمنامه خوبی داشت..
اما به زیر متن کار خیلی نمی پردازم..
ولی بهرحال از بعد فنی فیلمی قابل توجه و خوش ساخت است...
لیلا مظاهری، حمیدرضا مرادی و celine این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید