آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر عسگرزاده درباره فیلم پرویز: درود بر لوون هفتوان، هر چند رفته هنرش به زیبایی مانده درود بر مجید بر
S3 : 06:51:23 | com/org
درود بر لوون هفتوان، هر چند رفته هنرش به زیبایی مانده
درود بر مجید برزگر، هنرمند خوب که نرفته و مانده تا دوباره بسازد و بدرخشد و زیبایی بیافریند
برای من، چه مایه افتخار است هم وطنم لوون هفتوان باشد و هم شهریم، مجید برزگر؛ و چه مایه تأسف است شاهکار این دو را دیر دیدن! تماشای فیلم «پرویز» حسرت همیشه من بود که گرفتاری ها، تنبلی ها و روزمرگی ها مرا از آن دور می کرد. به لطف سفر و اتوبوس های برون شهری و سینمای خانگی، این شاهکار هنری را دیدم، اما پرویز فیلمی نیست که آن را یکبار در سفر دید و پرونده اش را بست؛ بلکه باید در سکوت خانه و اگر بخت یارم باشد، بر پرده سینما، آن را از نو ببینم. شخصیت پرویز و موسیقی تنفس لوون هفتوان و کارگردانی مجید برزگر را باید در سکوت و سکون دید و چشید و درک کرد.
امیرمسعود فدائی، پویا فلاح، امیر مسعود و میشا آشتیانی این را خواندند
نیلوفر این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید