آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دریاچه قو: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی رضا صابری و با بازی ستایش رجایی‌نیا،
S3 : 19:10:18 | com/org
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی رضا صابری و با بازی ستایش رجایی‌نیا، عاطفه پوربهرام و ... با تخفیف روزهای نخست، امروز (پنجشنبه) ساعت ۱۲:۰۰ آغاز خواهد شد.
unknown2000 این را خواند
محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
دوستان بسیاری از بازیگران اصلی این نمایش که باعث شهرت این کار شده بودند در اجراهای حال حاضر وجود ندارند.
بازی ها به مراتب بسیار ضعیف بود و اصلا دیدنش رو پیشنهاد نمیکنم.
طوری که مجبور شذیم وسط نمایش سالن رو ترک کنیم.
۲۶ آذر ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید