تیوال | علی عطاپور درباره فیلم مطرب: این چی بود آخه ؟ نه فیلمنامه ی درست درمونی داشت نه
S2 : 10:21:34
علی عطاپور
درباره فیلم مطرب i
این چی بود آخه ؟ نه فیلمنامه ی درست درمونی داشت نه بازی های دلچسبی که انتظار میرفت ... مصطفی کیایی با این فیلم واقعا من یکی رو ناامید کرد ... حتی اون جذابیت های خاصی که مخصوص به آثار خودش بود هم تو این فیلم دیده نمی شد.
وای چه قدر ناراحت شدم کامنتتون رو خوندم چون واقعا فکر میکردم حداقل ی فیلم سرگرم کننده خواهم دید .
۱۸ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید