تیوال | قنبرعلی رودگر: * "دولت مستعجل" می آیی و نیامده از دست
S3 : 22:20:31
* "دولت مستعجل"

می آیی و نیامده از دست می روی
از نو همان حکایت ماه و محاق ها...

#قنبرعلی_رودگر
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید