تیوال | bahar درباره نمایش لانچر ۵: با خوندن نظرات انتظار نمایش خیلی ویژه ای داشتم. متن
S2 : 21:50:44
bahar
درباره نمایش لانچر ۵ i
با خوندن نظرات انتظار نمایش خیلی ویژه ای داشتم. متن نمایش و بازی ها خیلی خوب بود. و اجرای دو بار در روز این نمایش سنگین مطمعنم کار دشواریه.
در کل خوب بود ولی انتظار پیش از نمایش من رو براورده نکرد.
حمیدرضا مرادی، شاهین و مجید این را خواندند
امیرمسعود فدائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید