تیوال | گروه همیاری درباره نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، پنجشنبه ۲۳ و جمعه
S3 : 01:36:07
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ آبان، به کارگردانی آتیلا پسیانی و با بازی (به ترتیب الفبا) خسرو پسیانی، ستاره پسیانی، اصغر پیران، رامبد جوان، نوید جهان زاده، روح اله حقگوی لسان، سیما خوشنویس، ‌علی شادمان، ناز شادمان، مهدی صدر و فاطمه نقوی، امروز (شنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
زهره مقدم این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید