تیوال | پریما درباره نمایش نینوچکا: نمایش متوسطی بود. بازی آقای امیرفضلی مثل همیشه خوب
S3 : 21:34:42
پریما
درباره نمایش نینوچکا i
نمایش متوسطی بود.
بازی آقای امیرفضلی مثل همیشه خوب و خانم دلشاد و خانم افشاری نژاد قابل قبول بود. متن نمایش و کارگردانی متوسط. ردیف دوم a10 نشسته بودم لامپ روشن سمت راست صحنه که دکور منزل بود چشم من و همراهانم رو خیلی اذیت کرد که دچار سردرد شدیم.
کاملا با نظر شما موافقم
۱۹ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید