آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | V درباره نمایش صدای آهسته‌ی برف: خسته نباشید میگم. تلاش و زحمتتون قابل ستایش بود ولی در کل کار جذابی بر
S3 : 12:56:01 | com/org
V
درباره نمایش صدای آهسته‌ی برف i
خسته نباشید میگم. تلاش و زحمتتون قابل ستایش بود ولی در کل کار جذابی برای من نبود و ایرادات فاحش فنی هم داشت.