تیوال | Milad nikravan درباره نمایش آن دیگری: خانم هزاوه خیلی خوب بازی کرد . اولین بار بود بازیشونو
S3 : 21:41:23
خانم هزاوه خیلی خوب بازی کرد . اولین بار بود بازیشونو دیدم. ولی چرا 60 تومن آخه؟ چرا اینقد گرون . یه بار دیدنش خالی از لطف نیس بهرحال
شاهین و امیرمسعود فدائی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید