تیوال | گروه همیاری درباره نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای: خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به نویسندگی تنسی ویلیامز،
S3 : 00:37:19
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به نویسندگی تنسی ویلیامز، کارگردانی محسن محسنی و نقش خوانی محمدرضا نجفی، نرگس صفدریان و ... آغاز شد.
زهره مقدم این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید