آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بابک حقی درباره نمایش پنجاه پنجاه: هفته ی پیش این نمایش را دیدم. از دید یک عکاس که سال ها در عکاسی تئاتر
S3 : 05:07:00 | com/org
هفته ی پیش این نمایش را دیدم. از دید یک عکاس که سال ها در عکاسی تئاتر نیز فعالیت داشته ام کارگردان و طراح نور بسیار هوشمندانه و مبتکرانه از عنصر نور در صحنه استفاده کرده اند و این باعث می شود که کارگردان بر روی اهداف مورد نظر خود تمرکز بیشتری جلب کند.
مکان یابی و کمپوزیسون صحنه نیز از مواردی بود که نشان از بینش تجسمی خوب کارگردان داشت. پرهیز از زیاده گویی و تکرار مکررات نیز از محسنات این نمایش بود.
با توجه به تبحری که خود کارگردان در مقام بازیگر نیز دارد به خوبی این تجربیات را به بازیگران جوان خود انتقال داده بود، بخصوص در صحنه هایی که حرکات فیزیکال و بدنی بیشتر بود بازیگران به خوبی از عهده انجام آن برآمده بودند.
موارد دیگر را دوستان اشاره کرده اند.
بسیار خوشحالم که پس از مدت ها به دیدن نمایشی رفتم که ساعت ها ذهن من را درگیر کرد و به کارگردان و تمام عوامل تبریک می گویم.
بابک حقی