کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | اصغر میرمحرابی: من خدایی دارم که به هنگام طلوع با سلامی پر نور دیده در پنجره ی ما
S3 : 00:40:12 | com/org
من خدایی دارم
که به هنگام طلوع
با سلامی پر نور
دیده در پنجره ی ما انداخت

من خدایی دارم
که به هنگام غروب
آن زمانی که به تنگ آمد دل
بوسه ی ماه به بالین نگاهم می زد

من خدایی دارم
سبز تر از برگ درخت
که به هنگام نسیم ... می‌زند رقص میان دو هوا

من خدایی ... دیدن ادامه ›› دارم
که نه از ترس... نه از دلهره ی تنهایی
و نه از مستی و شور از سبب شیدایی

بی امان در پی من ناز کنان
خنده بر لب زده و می آید
و مرا عشوه کنان می بیند
می گرید ... می گوید :

زندگی...
درک همین زیباییست.!

#اصغرمیرمحرابی
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید