آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سام احمدی درباره نمایش هیچ چیز جدی نیست: ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت گروه محترم نمایش "هیچ چیز جدی نیس
S3 : 04:37:53 | com/org
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت گروه محترم نمایش "هیچ چیز جدی نیست"
کاری منسجم، فکر شده و در خور مخاطب امروز. نمایش مخاطب را می خنداند، به فکر وا می دارد و در نهایت به چالش می کشد. این امر محقق نمی شود مگر با خوانشی که کارگردان اثر جناب دکتر دلخواه از متن داشته و آن را به گروه بازیگران منتقل کرده است.
بازیگران خوب و حساب شده بازی می کنند، ولی بی انصافی است که از بازیگر نقش منشی صحنه، سرکار خانم سارا الهیاری نام نبرم. این بازیگر با قدرت فراوان و هماهنگی که قطعا با کارگردان داشته نبض صحنه را در دست می گیرد. این بازیگر جنس کار را می شناسد و ولع مخاطب را برای دیدن لحظات آتی نمایش بیشتر می کند. دست مریضاد و خداقوت به شما خانم الهیار ی و البته کارگردان پیشرو دکتر دلخواه عزیز و کاربلد.