تیوال | گروه همیاری درباره نمایش منقرض‌شده‌ها: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سمیرامیس بابایی و
S3 : 23:36:10
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی سمیرامیس بابایی و با بازی سعید جاودان، یاسمن جعفری و ... با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
بسیار تئاتر عالی و در حین کمدی بودن خیلی تأثیر گذار با بازی فوقالعاده عوامل تئاتر بود
۲۱ آبان
کار بسیار خوبی هستش. دست تک تک دوستانی که در این کار مشارکت کرده اند درد نکنه.
۲۲ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید