تیوال | فروزین تقوی نژاد درباره نمایش قلعه حیوانات: با درود و احترام آیا این نمایش به نمایش آقای جرج
S2 : 23:51:23
با درود و احترام
آیا این نمایش به نمایش آقای جرج اورول قرابت و نزدیکی دارد؟
امیرمسعود فدائی این را خواند
سناء شایان این را دوست دارد
با سلام
بله استاد غریب‌پور نمایشنامه‌ی این کار رو بر اساس داستان قلعه‌ی حیوانات جورج اورول نوشتند.
۱۸ آبان
سپاسگزارم
۱۹ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید