تیوال | سپیده جهانگیرزاده درباره نمایش هیچ چیز جدی نیست: سلام. نمایش " هیچ چیز جدی نیست " یک نمایش
S3 : 23:21:32
سلام. نمایش " هیچ چیز جدی نیست " یک نمایش زیبایی بود که هیچ لحظه ی آن قابل پیش بینی نبود .بازیگران بسیار خوبی داشت صحنه های قشنگی داشت .من بازی خانم اللهیاری را بسیار پسندیدم . بسیار قدرتمند نقش خود را اجرا کردند .