تیوال | نیما نائینیان درباره نمایش مستند: کانسپت کار خوب بود اما پختگی لازم رو نداشت شاید میشد
S3 : 00:44:07
کانسپت کار خوب بود اما پختگی لازم رو نداشت شاید میشد روی نمایش نامه کار بیشتری کرد ضمن اینکه سبک و فرم اجرا رو دوست نداشتم اما کار ارزش دیدن داره
بعضی آدما نفر دومن
بعضی ها هم نفر دوم نفر دومن
و تا ابد ادامه دارد