آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نیما نائینیان درباره نمایش مستند: کانسپت کار خوب بود اما پختگی لازم رو نداشت شاید میشد روی نمایش نامه کا
S3 : 04:40:31 | com/org
نیما نائینیان
درباره نمایش مستند i
کانسپت کار خوب بود اما پختگی لازم رو نداشت شاید میشد روی نمایش نامه کار بیشتری کرد ضمن اینکه سبک و فرم اجرا رو دوست نداشتم اما کار ارزش دیدن داره
بعضی آدما نفر دومن
بعضی ها هم نفر دوم نفر دومن
و تا ابد ادامه دارد