تیوال | عبدالوحید صفری درباره نمایش رگ: تا حالا پیش نیامده که به نمایشی بنشینم که در آن ایوب
S2 : 00:13:11
عبدالوحید صفری
درباره نمایش رگ i
تا حالا پیش نیامده که به نمایشی بنشینم که در آن ایوب آقاخانی بازیگر و یا کارگردان باشد و پشیمان برخیزم
بازیگردانی روان
نمایشنامه ای وزین
دیالوگ و مونولوگ هایی به قاهده و بایسته
مرحبا به من که اجرای آخر را از دست ندادم و بدا به حالم که نتوانستم چندبار به تماشایش بنشینم
امیرمسعود فدائی و زهره مقدم این را خواندند
پس حتماً شیروانی داغ رو ندیدین.
یک فاجعه به تمام معنا
۱۸ آبان
پس شانس آوردم که ندیدمش! چه حیف که نمیتونم نظرتون رو در موردش بخونم.
۱۹ آبان
در نوشته ام عرض کردم که به تماشای نمایشی از ایشان بنشینم و پشیمان برخیزم
این نمایشی که شما نام بردید را اصلا ندیدم
۱۹ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید