آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پوریا گروسی درباره نمایش سفر خسرو به مسکو: کمدی جذابی بود پر از ایده های جالب، یعنی جدا از فضای کمدی، خلاقانه و ه
S3 : 04:33:11 | com/org
کمدی جذابی بود پر از ایده های جالب، یعنی جدا از فضای کمدی، خلاقانه و هنرمندانه هم بود
شخصیت سازی ها هم خوب بود و راحت میشد ارتباط گرفت
خسته نباشید