تیوال | پوریا گروسی درباره نمایش سفر خسرو به مسکو: کمدی جذابی بود پر از ایده های جالب، یعنی جدا از فضای
S2 : 00:33:44
کمدی جذابی بود پر از ایده های جالب، یعنی جدا از فضای کمدی، خلاقانه و هنرمندانه هم بود
شخصیت سازی ها هم خوب بود و راحت میشد ارتباط گرفت
خسته نباشید