آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | فاطمه محمدی: به آتش می کشم اینبار با چشم تو دنیا را به دنیایی نخواهم داد این چشمان
S3 : 10:59:37 | com/org
به آتش می کشم اینبار با چشم تو دنیا را
به دنیایی نخواهم داد این چشمان زیبا را
تو زرتشت منی با شعله عشقت برقصانم
بخوان در گوش من آیات زیبای اوستا را

از: خود
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید